Biên Dịch Gói Tin và Sự Khác Biệt Với Auto Install (YUM, Apt-get,…)

Thông thường trên hệ thống Unix/Linux đa phần mọi người sẽ sử dụng các trình quản lý ứng dụng gói (apt-get, yum,…) để hệ thống tự động tìm cài đặt ứng dụng mong muốn, cụ thể hơn trong bài viết này tôi sẽ nói đến CentOS thuộc RedHat sẽ sử dụng: YUM – Yellowdog Updater, Modified: Là 1 […]

Bảo mật kết nối SSH

Hầu hết các kết nối điều khiển từ xa đến máy chủ Linux/Unix đều sử dụng SSH (Secure Shell) – OpenSSH. Thông thường với SSH Bạn đã được bảo vệ bằng việc mã hóa dữ liệu: Tuy nhiên, với các cấu hình SSH mặc định vẫn có thể sẽ bị tấn công đánh cấp thông tin và […]

Hướng dẫn cài đặt Drupal

Đôi nét về Drubal Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS – Content Management System): Drupal cho phép bạn có thể tạo và quản lý nhiều loại trang web khác nhau mà không cần biết bất kỳ gì về ngôn ngữ lập trình. Là một gói phần mềm miễn phí với một […]